Общество знания. Книга 1. История модернизации на Западе и в СССР